Dofinansowania

STARPAP T.Z.A. Sp. j.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowej technologii produkcji papieru toaletowego o zwiększonej podatności na rozkład w roztworach wodnych” w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem głównym prezentowanego przedsięwzięcia projektowego jest podniesienie konkurencyjności firmy STARPAP.

Osiągnięcie trwałej przewagi warunkuje wykorzystanie nowoczesnych technologii, które stwarzają możliwość produkcji nowych, wysokiej jakości i lepszych pod względem funkcjonalnym produktów, spełniających oczekiwania rynku, rozwój asortymentu, zmniejszanie kosztów produkcji, skrócenie czasu potrzebnego na wytworzenie jednostkowego produktu, a także pozyskanie większej liczby nowych klientów.

 

Cele szczegółowe projektu to:

  • wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji papieru toaletowego o zwiększonej podatności na rozkład w roztworach wodnych,
  • wprowadzenie do asortymentu Wnioskodawcy nowego produktu w postaci papieru toaletowego o zwiększonej podatności

na rozkład w roztworach wodnych,

  • rozwój bazy infrastrukturalnej i zasobów technicznych,
  • podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 650 000,00 PLN

Skip to content