Proces produkcji

JAK PRODUKUJE SIĘ PAPIER

Technologia wytwarzania papieru we współczesnym świecie jest bardzo skomplikowana i wymaga dużej wiedzy i fachowości. Papier wytwarzany jest na maszynie papierniczej z odpowiednio przygotowanej pulpy z włókien roślinnych rozpuszczanych w wodzie. Aby wytworzyć papier należy pozbyć się ligniny i hemicelulozy , za pomocą ługu oraz siarczku sodowego-starsze technologie lub coraz szerzej stosowanymi z uwagi na zmniejszenie zanieczyszczeń alkaliów w rozcieńczalnikach organicznych. Alkalia działają na ligninę tworząc kwasy lignino-sulfonowy rozpuszczalny w wodzie (środki powierzchniowo czynne (dyspergatory).masz pap
W efekcie w czasie procesu wydziela się celuloza a pozostałością jest ług powarzelny. W ługu powarzelnym znajdują się między innymi: wanilina (aromat) i gwajakol (po sulfonowaniu stosowany jest jako środek wykrztuśny). Aby papier miał odpowiednią strukturę i założoną wytrzymałość, włókna poddaje się procesowi skracania i miażdżenia lub dodaje się substancje zapobiegające flokulacji.
Tak skomponowana masa podlega oczyszczeniu i sortowaniu podawana jest strumieniem na sito maszyny papierniczej, gdzie częściowo odsączona zostaje woda. Następnie masa papierowa zabierana jest przez materiał filcowy oraz podawana jest do sekcji prasowej, gdzie odprowadzana zostaje kolejna część wody. Dalej przygotowywany materiał jest równany i określana jest jego szerokość za pomocą tzw. noży wodnych, oddzielany jest od tkaniny nośnej i przenoszony na podgrzewany cylinder, którego średnica dochodzi nawet do 6 metrów. Na rozgrzanej powierzchni cylindra (nawet do 70-80 oC) podlega suszeniu oraz formowaniu.
Po tej operacji gotowy papier jest odklejany od cylindra i poprzez układ wałów, system chłodzenia oraz system zwijający, nawijany na tuleje (zazwyczaj papierową). Powstały w ten sposób zwój papieru może osiągać na nowoczesnych maszynach olbrzymie wymiary o średnicach do 3-4 m, szerokości do 10 m oraz wagi do kilkudziesięciu ton.

Rozwój technologii produkcji papieru rósł wraz z szybkim rozwojem technologii XX wieku. Szybkość maszyn papierniczych a więc ich wydajność wzrosła z 5 m/min do prawie 2000 m/min . W chwili obecnej najbardziej wydajną maszyną w Europie jest maszyna zestawiona w Austrii produkująca 500 000 ton papieru rocznie. W procesach technologicznych zastosowano niezliczone unowocześnienia min. dodatkowe sita umożliwiające produkowanie wielowarstwowych wyrobów. Nacisk ekologów doprowadził w końcu lat osiemdziesiątych do wprowadzenia w stu procentach bezchlorowego wybielania celulozy. Po 200 latach tlen i nadtlenek wodoru zastąpiły silnie trujący chlor. Porównując dzisiejszy papier ze swymi poprzednikami widzimy ogromny wzrost jakości.
Należy zwrócić szczególną uwagę na znaczny postęp technologiczny jaki ma miejsce w papiernictwie nie z uwagi na zwiększenie wydajności maszyn ale ze względu na zmniejszanie się zasobów surowcowych ziemi, znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, który spowodował znaczne ograniczenie start poprodukcyjnych. Strat bowiem do procesu produkcyjnego zużywa się bardzo duże ilości wody oraz energii elektrycznej, powstają wielkie masy ścieków i zanieczyszczeń.
W czasach elektronizacji naszego, życia papier nie stracił na znaczeniu a jego ranga wprost przeciwnie rośnie i rośną wymagania co do jego ilości oraz jakości.

Skip to content